Proces rekrutacji składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap rekrutacji to selekcja kandydatów na podstawie nadesłanych dokumentów według kryteriów określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Uwaga: ważne jest, aby kandydat w prezentacji swojej osoby odniósł się do konkretnych wymagań dotyczących stanowiska na które prowadzona jest rekrutacja.

W drugim etapie  podstawowym narzędziem rekrutacyjnym są rozmowy kwalifikacyjne podczas których kandydat  rozwiązuje  zadania  problemowe. Często wykorzystywane są również inne narzędzia pomocnicze  np. testy.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie firmy w Nowej Wsi k/Włocławka lub w innym miejscu wyznaczonym przez dział personalny (dot. pracowników pracujących w terenie). W ramach tego etapu do pozostałych kandydatów zostaje przesłana informacja zwrotna, dotycząca wyniku rozmów kwalifikacyjnych.
Trzecim, ostatnim etapem rekrutacji, jest spotkanie z wybranym kandydatem i przedstawienie oferty zatrudnienia.
Proces rekrutacji prowadzony jest w sposób:
  • profesjonalny - opiera się na sprawdzonych metodach i narzędziach selekcyjnych,
  • obiektywny - procedura rekrutacji jest zawsze jednakowa dla wszystkich kandydatów, ubiegających się o dane stanowisko,
  • rzetelny - dokładnie określane są i sprawdzane umiejętności oraz kompetencje, wymagane dla określonego stanowiska,
  • poufny - wszyscy kandydaci, biorący udział w procesie rekrutacji, mają zagwarantowaną dyskrecję.
Praca w Instal-Projekt

Jeżeli chcesz ubiegać się o pracę u nas, prześlij CV i list motywacyjny na adres:

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna
ul. Jana Pawła II 12A
Nowa Wieś k/Włocławka
87-853 Kruszyn

lub pocztą elektroniczną na e-mail:
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych o następującej treści:


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) wyrażam zgodę dla firmy INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna ul. Jana Pawła II 12 A; Nowa Wieś k/Włocławka; 87-853 na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w CV i liście motywacyjnym danych osobowych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.


Aplikacje (CV i list motywacyjny) bez ww. klauzuli, nie będą brane pod uwagę w procesach rekrutacji.


Wszystkim aplikantom dziękujemy za zainteresowanie się naszą firmą.

ZAPRASZAMY!